Dana 25.11.2021. Centar za upravljanje konfliktima pri Univerzitetu u Ruandi organizovao je online seminar na temu “Refleksije o ulozi univerziteta u izgradnji mira kroz centre za mirovno obrazovanje”. Seminar je okupio predstavnike akademske i lokalne zajednice, te predstavnike organizacija civilnog društva. Osnovna tema diskusije bila je priprema narednih koraka kako bi se uspostavio Centar za mir (Peace Hub) pri Univerzitetu u Ruandi. Predstavnici Centra za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu podijelili su svoja iskustva o razvojnim koracima uspostavljanja Centra u Sarajevu, te su predstavili iskustva iz nastave, viziju i buduće aktivnosti Centra.

U okviru seminara sljedeći predavači su imali svoja izlaganja:

  • Prof. dr. Francois Masabo, Univerzitet u Ruandi – Kontekst seminara iz oblasti mirovne pedagogije pri visokom obrazovanju kroz razvoj centara za mirovni odgoj i obrazovanje
  • Dr. Juliet Millican, Institute of development studies, University of Sussex, UK – Uloga univerziteta u izgradnji mira kroz centre za mirovno obrazovanje
  • Prof. dr. Larisa Kasumagić – Kafedžić, Univerzitet u Sarajevu – Centar za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta u Sarajevu: Naše putovanje i iskustva
  • Prof. dr. Lejla Mulalić, Univerzitet u Sarajevu – Podučavanje o miru i za mir: Primjer iz nastavničke prakse