Članovi oganizacija forumZFD i Centra za mirovno obrazovanje učestvovali su na dvodnevnoj  online radionici o javnom zagovaranju koji je pripremila i vodila Denisa Sarajlić, konsultantica za upravu i javne politike. Seminar je održan 6. i 7. 12. 2021. uz podršku organizacije forumZFD

Seminarom su obuhvaćene sljedeće teme: Obrazovne politike; Javne politike koje su zasnovane na dokazima i činjenicama; Javno zagovaranje i lobiranje; Osnovni elementi zagovaračke inicijative; Kreiranje narativa; Kreiranje mreže podrške; Preporuke za razvoj budućih programa.

Kroz aktivno učešće svih prisutnih članova radilo se na razvoju osnovnih elemenata strateškog okvira razvoja Centra za mirovno obrazovanje, gdje je poseban značaj dat projektima saradnje sa organizacijama civilnog društva, istraživačkim centrima i nastavničkim programima. Također su analizirani i prikazani osnovni elementi zagovaračke inicijative.