Osnivačica i voditeljica Centra


Larisa Kasumagić-Kafedžić je u proteklih 25 godina aktivno uključena u mirovni odgoj, programe za rad sa mladima u zajednici bazirane na psiho-socijalnoj podršci za djecu sa ratnim traumama, zatim filozofiju mira i nenasilja te interkulturalni odgoj. Magistrirala je iz oblasti međunarodnog razvoja i obrazovanja na Univerzitetu Cornell u SAD-u, a njeno istraživanje je bilo fokusirano na ulogu mirovnog obrazovanja i nenansilja u opravljanju od ratnih trauma a kroz programe podrške mladim ljudima. Doktorirala je iz oblasti metodike nastave engleskog jezika i interkulturalnog odgoja i obrazovanja na Univerzitetu u Sarajevu. Vanredna je profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu gdje predaje niz predmeta iz oblasti obrazovanja nastavnika, kritičke pedagogije, mirovne i interkulturalne pedagogije u nastavi stranih jezika i kulture.


Članice koordinatorskog tima


Lejla Mulalić je docentica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Područje njenog istraživanja je savremeni britanski roman, naročito historijski roman, te iznalaženje novih načina podučavanja britanske historije i kulture studentima anglistike. Spajajući svoj interes za književnost i historiju, koristi resurse poput proze, poezije, historijskih dokumentaraca, (historijskih) igranih filmova, slika, udžbenika historije i novinskih članaka da bi potakla studente da duboko i kritički promišljaju o našim mnogostrukim identitetima i opasnosti predrasuda i stereotipa. Duboko je fascinirana načinima na koje se historija koristi i zloupotrebljava u našim svakodnevnim životima. U proteklih nekoliko godina je učestvovala u različitim radionicama, konferencijama i vebinarima koji se bave izazovima podučavanja u podijeljenim društvima iza kojih je nasilna prošlost te se nada da bar malim dijelom može doprinijeti izgradnji mira i pomirenju unutar učionice ali i šire zajednice.


Emina Dedić Bukvić je docentica na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Područje njenog istraživanja čine obrazovanje nastavnika i pedagoga, profesionalni razvoj nastavnika i pedagoga,obrazovna politika u regiji i inostranstvu te interkulturalno obrazovanje. Fokusirana je na pedagoške i didaktičke obuke u učiteljskim programima i obrazovanju nastavnika. U okviru ovog područja je posebno zainteresovana za podučavanje interkulturalnog obrazovanja, mirovnog obrazovanja i nenasilja u mikro-pedagoškim odnosima. Vjeruje da osnaživanjem studenata u sklopu podučavanja interkulturalnog obrazovanja možemo stvoriti mogućnosti za građane svijeta unutar naših učionica i šire zajednice.


Melisa Forić Plasto je rođena u Sarajevu 1980. godine. Radi kao asistentica na Odsjeku za historiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Od 2003. godine je članica BiH Udruženja nastavnika historije EUROCLIO HIP BIH i trenutno obavlja funkciju predsjednice Udruženja. Autorica i je ko-autorica nekoliko udžbenika historije za osnovnu i srednju školu, dok je kao ko-autorica učestvovala u izradi nekoliko dodatnih materijala za nastavnike. Aktivno je učestvovala u nekoliko međunarodnih projekata posvećenih metodici historije, kulturi sjećanja te mirovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini i regionu. Njeni istraživački interesi obuhvataju metodiku historije i obrazovanje nastavnika historije, savremenu historiju Bosne i Hercegovine, kulturu sjećanja, obrazovne politike, udžbenike i mirovno obrazovanje.