Grupa naučnika sa Instituta za razvojne studije (University of Sussex), Univerziteta za umjetnost (London), Univerziteta u Ruandi, Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Los Andes (Bogota, Kolombija) uključena je u istraživački projekt AHRC koji se bavi Mirovnom pedagogijom u visokom obrazovanju. Među mnogim ciljevima koje je ova istraživačka mreža postavila u svom projektu, neki od osnovnih principa koji vode tok našeg zajedničkog rada su:

• razviti centre za mir koji će povezivati akademsko osoblje iz različitih zemalja i regija;

• razgovarati i razmišljati o tome kako možemo razviti kulturu izgradnje mira sa našim studentima kroz obrazovne inicijative i zajedničko istraživanje u oblasti mirovne pedagogije;

• raditi na obrazovanju studenata i nastavnika u cilju izgradnje mira i nenasilja u učionicama, školama i obrazovanju uopšte.

Unutar ove Mreže rođena je ideja da se pokrene Centar za mirovno obrazovanje u Sarajevu (Peace Education Hub) koji se smatra prostorom gdje će se susresti različiti oblici znanja i osigurati polazna tačka na univerzitetu gdje članovi zajednice, organizacije civilnog društva u zajednici, praktičari i svi alternativni oblici znanja sarađuju u cilju kritičke razmjene i učenja s članovima akademske zajednice i studentima univerziteta, kako bi se istražile mogućnosti projekata saradnje i radilo na izgradnji mira i promoviranju mirovne kulture.