Centar za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa forumZFD/ Predstavništvo Forum Ziviler Friedensdienst e. V u Bosni i Hercegovini organizirao je od 20. do 23. septembra prvu Ljetnu školu mirovne pedagogije. Škola je organizirana povodom Međunarodnog dana mira (21.9.2021.) i Sedmice mira na Filozofskom fakultetu. 

Cilj Ljetne škole Mirovne pedagogije bio je aktuelizirati pitanje upotrebe mirovne pedagogije u nastavnoj praksi te nastavnicima i polaznicima ljetne škole ponuditi inovativne metode i savremene nastavne resurse zasnovane na podučavanju univerzalnih vrijednosti. Kroz interaktivna predavanja i radionice dat je doprinos osnaživanju nastavnika u razvijanju  i njegovanju kulture mira u školama i učionicama, podučavajući o miru i za mir u svojim specifičnim predmetnim područjima i oblastima.

Prvi dan ljetne škole bio je posvećen sagledavanju položaja i odnosa mirovne pedagogije u formalnom i neformalnom obrazovanju. Michele Parente iz foruma ZFD je razmatrao pitanja Koncepata i pristupa mirovnom odgoju i obrazovanju i potrebi izučavanja mirovnih tema u školama u Bosni i Hercegovini, dok se Larisa Kasumagić Kafedžić u svom predavanju fokusirala na Učenje o miru i za mir kroz saradnju univerziteta, škole i zajednice kao neophodnom sinergijskom pristupu. Predstavljene su i ideje i ciljevi koje zastupa Centar za mirovno obrazovanje Filozofskog univerziteta u Sarajevu.  Na Međunarodni dan mira učesnici su se mogli upoznati sa temom Interkulturalnog odgoja i obrazovanja kroz predavanje Emine Dedić Bukvić te kritički promišljati o temi Identiteta, stereotipa i predrasuda kroz radionicu Lejle Mulalić. Dramsku pedagogiju kroz primjere Teatra potlačenih na kraju ovog radnog dana predstavila je Ida Avdibegović. Treći dan Ljetne škole mirovne pedagogije bio je posvećen Podučavanju kontraverznih tema i osjetljivih pitanja kroz predavanje Judy Pace sa Univerziteta San Francisco tokom kojeg su predstavljene ideje i koncepti kontroverze kao i primjeri pedagoških strategija i tehnika u podučavanju kontroverznih tema i osjetljivih pitanja.  Jednu od strategija predstavila je Melisa Forić Plasto kroz radionicu o Školi na ivici šume. Posljedni dan Ljetne škole u fokusu je imao nastavnika i mirovnu pedagogiju kao dio njegove svakodnevne misije. Kroz interaktivnu radionicu Sare Clark Habibi sa instituta Georg Eckert iz Braunschweiga i Putovanje nastavnika mirovnjaka, izložene su razmišljanja o nastavničkim identitetima, motivaciji i praksi. Larisa Kasumagić Kafedžić je kroz posljednju radionicu i evaluaciju cjelokupne ljetne škole potcrtala važnost uloge nastavnika u istraživanju i integrisanju mirovne pedagogije u nastavi.

Judy Pace (Univerzitet San Francisco), Sara Clarke Habibi (Institut Georg Eckert, Njemačka), Michele Parente (forumZFD in BiH), Larisa Kasumagić- Kafedžić (Filozofski fakultet u Sarajevu, Centar za mirovnu pedagogiju), Emina Dedić Bukvić (Filozofski fakultet u Sarajevu, Centar za mirovnu pedagogiju), Melisa Forić Plasto (Filozofski fakultet u Sarajevu, Centar za mirovnu pedagogiju), Lejla Mulalić (Filozofski fakultet u Sarajevu, Centar za mirovnu pedagogiju), Ida Karahasanović- Avdibegović (ReAct Sarajevo)

Iako je zbog specifičnih uslova izazvanih pandemijom korona virusa ljetna škola održana u online formatu zabilježen je značajan broj učesnika, nastavnika, predstavnika nevladinih organizacija, edukatora iz neformalnog obrazovanja iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije. Iskustva i refleksije učesnika koje su prenesene tokom vrlo živih i produktivnih diskusija dali su Centru za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu potvrdu da će ljetna škola mirovne pedagogije zasigurno postati tradicionalna aktivnost u cilju promoviranja vrijednosti mira u kontekstu obrazovanja i škola.