Oslanjajući se na mirovnu pedagogiju i nastavne resurse zasnovane na podučavanju vrijednosti, želimo se baviti pitanjima stereotipa, predrasuda i diskriminacije u našem društvu tako što ćemo podržavati nastavnike različitih predmeta i studente nastavnih smjerova (maternji jezik, historija, geografija, strani jezici / kulture, umjetnost) da razviju i njeguju kulturu mira u svojim školama i učionicama, podučavajući o miru i za mir u svojim specifičnim oblastima. Kroz saradnju s nastavnicima i edukatorima širom svijeta želimo doprinijeti mirnijem, održivom, demokratskom, ravnopravom i pravednom obrazovanju i društvu.

• Centar za mirovno obrazovanje Sarajevo će imati mogućnost da organizuje susrete i obuke manjih grupa studenata, nastavnika i članova zajednice u oblasti izgradnje mira i nenasilja te će njegovati saradnju sa partnerima u zajednici.

• Centar će biti platforma za podršku nastavnicima različitih predmeta u smislu fokusiranja njihovih akcijskih istraživanja i podučavanja na probleme u društvu, pitanje sukoba i izgradnje mira, podučavanja vrijednosti, izgradnji partnerstva s lokalnim organizacijama civilnog društva i okupljanju različitih iskustava i oblika znanja. Cilj Centra je da podrži Univerzitet kako bi on mogao postati resursni centar za mirovnu pedagogiju kroz programe obrazovanja nastavnika u različitim disciplinama i oblastima studiranja.

• Centar za mirovno obrazovanje Sarajevo će raditi na razvijanju i jačanju veza sa univerzitetima, mirovnim centrima, pedagoškim zavodima i različitim obrazovnim institucijama koje rade na pitanjima mira i nenasilja u obrazovanju i osposobljavanju nastavnika na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini.

• Cilj Centra za mirovno obrazovanje je da odgovara na pozive međunarodnih organizacija za saradnju na različitim projektima i ljetnim školama te da daje preporuke i podršku aktivnostima izgradnje kapaciteta za partnerstvo u regionu kao i za međuregionalno povezivanje. Centar će objavljivati publikacije i doprinositi razvoju oblasti mirovne pedagogije kako bi  podržao i širio inovativna istraživanja i prakse na univerzitetu, u obrazovanju nastavnika i profesionalnom razvoju nastavnika, ali i u široj zajednici.

• U Centru za mirovno obrazovanje bit će imenovan akademski koordinator koji će usko sarađivati s timom univerzitetskih nastavnika u procesu predlaganja i razvoja programa, modula i inicijativa koji će biti u skladu s misijom Centra. • Podršku radu Centra za mirovno obrazovanje će pružati Odbor sačinjen od predstavnika univerziteta i zajednice unutar i izvan naše zemlje. Isto tako, Centar će pružiti mogućnosti za stažiranje i volontiranje studenata i angažovanje post-doktoranata. Cilj Centra je umrežavanje i promoviranje njegovih programa na internom, lokalnom, regionalnom i međunarodnom nivou te kroz različite događaje.