U sklopu planiranih aktivnosti u 2021. godini Centar za mirovno obrazovanje pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovao je 28.6.2021. dvosatnu interaktivnu radionicu na temu Theatre of the Oppressed in Digital Space (Teatar potlačenih u digitalnom prostoru) pod vođstvom Ide Karahasanović-Avdibegović. Radionica je organizovana uz podršku partnerske organizacije forumZFD i okupila je učesnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Švicarske i Ruande.

Ida Karahasanović-Avdibegović je predstavila koncept teatra potlačenih kao i teatra i drame u obrazovanju kroz kratki prikaz djela Augusta Boala i Paola Freirea (“Pedagogija potlačenih”). Da bi prikazala mogućnosti teatra potlačenih, voditeljica radionice je predstavila svoj lični razvojni put kao dramskog pedagoga kao i svoje inspirativne projekte sa srednjoškolcima koji su stvorili prijekopotrebni prostor za mlade ljude unutar kojeg mogu kritički promišljati o tome šta znači biti čovjek i kako naći mjesto za sebe i druge u društvu u kojem vrijedi živjeti.

Drugi dio radionice bio je posvećen kreativnim aktivnostima i vježbama koje su omogućile učesnicima da povežu i pokrenu i tijelo i um te da osjete prednosti drame kao aktivnosti koja, kroz ulaženje u različite uloge, omogućava učesnicima da iskuse različite oblike ponašanja, različite kontekste, odnose i poglede na svijet te osjete empatiju prema drugom i drugačijem. Zaključak grupe je da predstavljene ideje i aktivnosti mogu zasigurno poslužiti kao inspiracija edukatorima, čak i ako nisu stručnjaci za teatar i dramu, tako što će ih potaći da koriste tehnike i mogućnosti teatra potlačenih prilikom podučavanja i promovisanja mira.