Cilj kolegija je da se studenti potaknu da kritički promišljaju o vlastitom shvatanju pravde i vladavine prava općenito i u specifičnom kontekstu Bosne i Hercegovine te da pritom porede vlastite predodžbe sa stavovima preživjelih, te stavovima aktera civilnog društva, humanitarnih radnika, pravnika te onih koji se akademski bave pravdom i vladavinom prava u BiH. Studenti su takođe naučili kako da predoče vlastite refleksije o ovim pitanjima u audio-vizuelnom formatu akademskoj i neakademskoj publici tako što su napravili kratke video klipove te učestvovali u snimanju dokumentarca o pravdi i vladavini prava u poslijeratnim okolnostima. 

U dijelu kolegija posvećenom ulozi obrazovanja u procesu zatvaranja mračnih poglavlja historije Centar za mirovno obrazovanje predstavio je svoj rad i aktivnosti u kontekstu poslijeratnog obrazovanja i podučavanja osjetljivih tema unutar različitih kolegija i disciplina, pri čemu je akcenat bio i na načinima prikazivanja ratova iz 1990-ih te genocida u Srebrenici u udžbenicima historije.