U sklopu planiranih aktivnosti u 2021. godini Centar za mirovno obrazovanje organizovat će nekoliko vebinara i radionica koje će svim učesnicima omogućiti da stiču znanja o mirovnom obrazovanju iz novih perspektiva.

Prva aktivnost koju će Centar za mirovno obrazovanje organizovati je radionica na temu „Podučavanje osjetljivih tema“ u trajanju od 2,5 sata u saradnji sa našim partnerom forumZFD i profesoricom Judy Pace a održat će se 25.3.2021. godine.

Profesorica Judy Pace (https://www.usfca.edu/faculty/judith-pace ) predaje na Univerzitetu u San Francisku, a područja njenog istraživanja su upravljanje nastavnim procesom, podučavanje demokratskih građanskih vrijednosti, podučavanje u oblasti društvenih nauka u kontekstu stavljanja prioriteta na provjere znanja te pripremanje budućih nastavnika za podučavanje osjetljivih tema.

Njena najnovija knjiga Hard Questions: Learning to Teach Controversial Issues objavljena je 2021. u izdanju Rowman & Littlefield.