Peti vebinar na temu:

„Uloga centara za mir na univerzitetima“

Vebinar je dio „Mirovne pedagogije“ – međunarodnog projekta koji povezuje Bosnu i Hercegovinu, Ruandu, Kolombiju i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Grupa univerzitetskih nastavnika sa Instituta za razvojne studije (Univerzitet u Sussexu), Univerzitet za umjetnost (London), Univerzitet u Ruandi, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet Los Andes (Bogota, Kolumbija) su dio istraživačkog projekta AHRC koji se bavi mirovnom pedagogijom u visokom obrazovanju. Mi sarađujemo se univerzitetskim nastavnicima i kolegama iz civilnog sektora iz navedenih zemalja i regija kako bismo razvili kulturu mira među studentima. Ovo je peti vebinar u seriji vebinara koje organizujemo i fokusirat će se na ugrađivanje našeg djelovanja unutar institucionalnog konteksta. Vebinar će trajati sat i po i sastojat će se od tri prezenzacije u trajanju po petnaest minuta. Izlagači će biti:

Juliet Millican (koordinatorica projekta) – „Bliska saradnja između univerziteta i zajednica: iskustva međudisciplinarnog univerzitetskog centra za mir u Ujedinjenom Kraljevstvu“

Larisa Kasumagić-Kafedžić (Centar za mirovno obrazovanje u Sarajevu) – „Početne ideje i iskustva prilikom registrovanja i osnivanja Centra za mirovno obrazovanje u Sarajevu, Bosna i Hercegovina“

Francois Masabo (Univerzitet u Ruandi, Kigali) – „Početne indikacije mogućih uloga i funkcija centra za mir u Ruandi“

Nakon prezentacija slijedi diskusija i radujemo se razmjeni mišljenja sa svim učesnicima na temu izazova i prilika za razvoj centara za mir u različitim dijelovima svijeta koji će biti prilagođeni različitim institucionalnim i političkim kontekstima.