U sklopu zajedničkog, međudržavnog istraživačkog projekta – Centri za mir na univerzitetima: mirovna pedagogija u visokom obrazovanju – koji obuhvaća univerzitete u Ruandi, Kolumbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Bosni i Hercegovini, cilj nam je bio da istražimo mogućnosti podučavanja mira u sklopu univerzitetskog obrazovanja. Naročito nas je zanimala uloga koju imaju kultura i kulturno naslijeđe u stvaranju kohezije i povezivanja sukobljenih strana te smo pozvali studente sa sva četiri univerziteta da doprinesu diskusiji tako što će izložiti vlastite poglede na ulogu predmeta iz kulturne baštine u izgradnji mira.

Cilj istraživačkog projekta studenata je bio da se napravi biblioteka, tj. zbirka predmeta iz kulturne baštine, tekstova, artefakata ili muzike koja nadilazi ranije podjele u društvu i ima značenje za ljude iz različitih grupa. Neki od odabranih predmeta su poticali iz vremena prije sukoba, kada još nisu postojale podjele koje su dovele do sukoba. Isto tako, neki od predmeta su predstavljali ili odražavali sukob na specifičan način tako da nadilaze podjele i povezuju ljude kroz različite zajedničke identitete. Studenti su mogli predmete za pomenutu zbirku fotografisati, dok su muziku mogli snimiti, a tekstove i slike snimiti kao dokumente i pohraniti.

Studenti sa univerziteta iz sve četiri zemlje su odabrali najmanje jedan a najviše tri predmeta iz kulturne baštine. Pokazali su ih ljudima iz različitih grupa i generacija te su raspravljali o tome šta svakom od njih znače ti predmeti. Napisali su kratke priče o ovom procesu za svaki od predmeta i uporedili svoje vlastite reakcije na predmete sa reakcijama ljudi kojima su ih pokazali.

Rezultat ovog procesa je izložba slika i kratkih priča koja je prikazana na radionici u Sarajevu u julu 2019. godine na Filozofskkom fakultetu a nakon toga izložba je prikazana u na Univerzitetu Los Andes za vrijeme Sedmice mira.