U ponedjeljak , 8.7.2019. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je organizovao radionicu pod nazivom Centri za mir na univerzitetima – zajednički istraživački projekat o mirovnoj pedagogiji u Kolumbiji, Bosni i Hercegovini, Ruandi i Ujedinjenom Kraljevstvu. Koordinatori sa sva četiri univerziteta su diskutovali o ulozi koju bi ovaj projekat imao na njihovim univerzitetima. Studenti su predstavili postere, kao dio njihovog istraživanja unutar projekta o mirovnoj pedagogiji u visokom obrazovanju, koji su ukazivali na ulogu vizuelnog prikaza predmeta u raspravama o mogućnostima prevazilaženja podjela u zajednicama pogođenim sukobima. Saradnici i kolege sa Univerziteta u Sarajevu govorili su o ulozi mirovne pedagogije u visokom obrazovanju i predstavili su svoja iskustva iz učionice. U posljednjoj sesiji radionice predstavnici organizacija civilnog društva su iznijeli svoja iskustva iz projekata saradnje sa institucijama visokog obrazovanja. Ova sesija je stvorila prostor za dijalog u vezi sa mogućnostima pokretanja Centra za mir na Univerzitetu u Sarajevu.

UNIVERSITY PEACE HUBS PROGRAMME PDF