Centar za upravljanje sukobima na Univerzitetu u Ruandi, u Kigaliju, u partnerstvu sa grupom univerzitetskih nastavnika sa Univerziteta u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Univerziteta Los Andes (Kolumbija) i Instituta za razvojne studije na Univerzitetu u Sussexu (UK) organizovao je 28.3.2019. godine seminar na Univerzitetu u Ruandi, na kampusu Gikondo. Naziv seminara je Uloga univerziteta u izgradnji mira kroz partnerstvo i saradnju sa lokalnom zajednicom. Izlaganje dr. Juliet Millican se bavilo temom Istraživački projekat i uloga univerziteta u izgradnji mira u različitim dijelovima svijeta.  Dr. Larisa Kasumagić- Kafedžić je izlagala o Radu sa studentima i nastavnicima jezika u Bosni i Hercegovini na mirovnoj pedagogiji. Monica Almanza je govorila na temu Rekonstruiranje procesa izgradnje mira u Kolumbiji kroz pedagogiju sjećanja. Dr. Francis Masabo je predstavio među-univerzitetski nastavni modul  koji je baziran na saradnji sa lokalnim partnerima. U toku seminara održan je niz diskusija sa partnerima iz zajednice, studentskim asocijacijama i drugim članovima akademske zajednice koji su učestvovali na seminaru.