Centar za mirovno obrazovanje (Filozofski fakultet u Sarajevu), u saradnji sa organizacijom forumZFD (Representation of Forum Civil Peace Service in Bosnia and Herzegovina), održao je drugu po redu Ljetnu školu mirovne pedagogije od 14. do 16. juna 2022. Ovogodišnja Ljetna škola okupila je mirovne edukatore  iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Njemačke, Poljske, SAD-a, Švedske i Japana. Prva dva dana izlaganja održana su u online formatu, dok su posljednjeg dana škole sesije održane online i uživo. Izlagači su bili  Randall Puljek-Shank sa Mirovne akademije u Sarajevu, profesorica Judy Pace sa Univerziteta San Francisco i  profesorica Nadia Sonneveld sa Univerziteta Leiden (Pravni fakultet), Nizozemska. Sa učesnicima su podijelili svoje bogato iskustvo i primjere iz predavačke prakse i angažmana unutar civilnog sektora kako bi im predstavili praktične nastavne alate i strategije za podučavanje mira.   

Randall Puljek-Shank je u sklopu svog izlaganja na temu Od mirovnog obrazovanja do mira u najširem smislu: Refleksije o izgradnji mira od individualne do društvene i institucionalne promjene predstavio tri različita modela izgradnje mira – Obrazovanje za mir, Projekat o alternativama nasilju i Nansen model obrazovanja – kako bi istakao prednosti i nedostatke sva tri modela.  U sklopu ove sesije polaznici Ljetne škole su, osim učešća u diskusiji, takođe sudjelovali u praktičnim vježbama kao što je aktivnost “koncentrični krugovi” koja im je omogućila da zajedno promišljaju o važnim pitanjima i pri tom se emocionalno povežu, dok istovremeno razvijaju prijekopotrebne vještine govora i slušanja.

Izlaganje i radionice Judy Pace pod nazivom  Strategije za poticanje demokratije i diskusije u razredu i školi fokusirale su se na sljedeća pitanja: šta je to demokratska diskusija i zašto je važna; kako održati kvalitetnu demokratsku diskusiju; koji su to različiti pedagoški pristupi diskusiji te kako analizirati dinamiku i moderiranje diskusije.  Učesnicima su predstavljene različite metode koje mogu prilagoditi svom specifičnom obrazovnom kontekstu ili angažmanu unutar civilnog sektora, pri čemu je poseban akcenat stavljen na razliku između autentičnih/otvorenih i testnih/zatvorenih pitanja prilikom planiranja demokratske diskusije. U sklopu praktičnih aktivnosti učesnici su identificirali autentična pitanja unutar njihovih učionica/konteksta te su pozvani da promišljaju o mogućnostima primjene različitih metoda kod diskusije o kontraverznim pitanjima.

U sklopu ovogodišnje Ljetne škole mirovne pedagogije organizovan je i međunarodni studentski panel u prostorijama Filozofskog fakulteta. Studenti iz Nizozemske (Pravni fakultet, Univerzitet u Leidenu) i Bosne i Hercegovine (Filozofski fakultet – Odsjek za historiju, Odsjek za pedagogiju i Odsjek za anglistiku) prezentirali su svoja istraživanja iz oblasti izgradnje mira i mirovne pedagogije u obrazovanju. Zahvaljujući kontaktu “uživo”, razvila se dinamična diskusija među studentima-izlagačima i publikom, pri čemu su razmijenjena mnoga vrijedna zapažanja o izloženim istraživanjima.

Sesija Nadie Sonneveld pod nazivom Promoviranje kulture mira kroz promišljanje o konceptu pravde održana je u hibridnoj formi, odnosno u prostorijama Filozofskog fakulteta i preko platforme Zoom.    U sklopu izlaganja profesorica Sonneveld je predstavila svoj online kolegij Koja je uloga vladavine zakona u zatvaranju mračnih poglavlja historije? Slučaj Bosne i Hercegovine koji je prvi put održan 2021. godine uz učešće predavača i studenata drugog ciklusa sa Univerziteta u Leidenu i Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Odsjek za historiju i Odsjek za anglistiku). Ovaj kolegij se bavio značenjem pravde i vladavine zakona u postkonfliktnom društvu pri čemu su studenti bili pozvani da kritički promišljaju o ovim pitanjima općenito i u kontekstu BiH, te da uporede svoja viđenja sa viđenjima ljudi koji su preživjeli rat i genocid. Profesorica Sonneveld je istakla važnost činjenice da su studenti organizovali susrete i intervjue sa svjedocima rata koji danas žive u BiH i Nizozemskoj. Bosanski režiser Ado Hasanović je preradio materijal koji je na taj način prikupljen i uobličio ga u kratki dokumentarni film U potrazi za pravdom koji je prikazan u okviru završne sesije Ljetne škole mirovne pedagogije.   

Dinamične diskusije, predanost učenju i povratne informacije naših učesnika u toku trodnevne edukacije omogućili su organizatorima da prepoznaju nove relevantne teme i pitanja kojima se trebaju baviti u budućim aktivnostima. Svi su se složili da je ova vrsta interaktivnih edukacija sa ciljem promovisanja kulture mira u obrazovanju i društvu općenito neophodna, imajući u vidu rastući trend kulture rata na globalnom nivou.