U Beogradu je 24. i 25. marta 2022. godine održana završna konferencija projekta “Priprema budućih nastavnika na zapadnom Balkanu: Obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava” kojeg je od 2019. do 2022. godine vodio Evropski Wergeland Centar iz Osla (https://theewc.org/) u saradnji sa 12 univerziteta iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije.

Centar za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta, koji je implementirao projekat na Univerzitetu u Sarajevu, imao je priliku predstaviti iskustva i rezultate u realizaciji kolegija za profesionalni razvoj budućih nastavnika “Demokratska kultura i mirovna pedagogija u obrazovanju nastavnika” izvedenog tokom ljetnog semestra akademske 2020/21. godine za studente Odsjeka za engleski jezik i književnost, Odsjeka za historiju i Odsjeka za pedagogiju.

Larisa Kasumagić-Kafedžić i Melisa Forić Plasto aktivno su učestvovale u panelima i diskusijama ove konferencije, koje su za cilj imale izradu preporuka za bolju integraciju demokratskih kompetencija i ljudskih prava u učionice. Pored predstavnika univerziteta na konferenciji su učestvovali i predstavnici ministarstava, obrazovnih agencija, studenata, nevladinih organizacija i škola u kojima je realizirana nastavna praksa. Metodologiju razvijenu u okviru ovog projekta Centar za mirovno obrazovanje je integrirao u svoje redovne aktivnosti, a planirana je i publikacija kojom će se objediniti sva stečena iskustva na ovom projektu.