ForumZFD je međunarodna nevladina organizacija (MNVO) koja je osnovana 1996. godine. Mi djelujemo u području transformacije sukoba u jedanaest zemalja Evrope, Srednjeg istoka i jugoistočne Azije.

ForumZFD na Zapadnom Balkanu

1999. godine Zapadni Balkan, zajedno sa Izraelom i Palestinom, je bio područje gdje smo započeli naše prve projekte u okviru Civilnog mirovnog programa. Danas oko 25 lokalnih i međunarodnih članova osoblja rade u našim uredima u Beogradu, Prištini, Skoplju i Sarajevu. Organizovani smo u nekoliko radnih grupa i nastojimo da povećamo značaj rada koji za cilj ima izgradnju mira i transformaciju sukoba u cijelom regionu. Isto tako, uvijek u obzir uzimamo i specifične kontekste i situacije na nacionalnom nivou.

Naši ciljevi i misija

Ratovi iz perioda 1990-ih godina i njihove posljedice i dalje dominiraju zemljama bivše Jugoslavije. Svaka zemlja, svaka etnička grupa i svaka strana u sukobu i dalje njeguje svoje selektivno sjećanje na sukobe. Na taj način se u sjećanjima ljudi zadržava slika neprijatelja a i dalje postoji ogromna mogućnost da mnogi sukobi izrastu u nasilje.

Naš rad u regionu se bazira na Dealing with the past (LINK) te na pružanju obrazovanja za mir kroz formalne i neformalne obrazovne prakse.

Naš cilj je diskreditirati militantne diskurse kako bi se prevazišli stereotipi i promovisala kultura nenasilja.

Naša vizija

Zapadni Balkan je region gdje se mir gradi kroz sinergiju aktivnih odgovornih građana, institucija i društava koji rješavaju sukobe konstruktivno i bez upotrebe nasilja.  

Naši partneri

Civilno društvo doprinosi stvaranju inkluzivnih prostora za dijalog i razmjenu. Mi zato aktivno i usko sarađujemo sa lokalnim partnerima na nacionalnim i regionalnim nivoima. Naši partneri su organizacije civilnog društva, umjetnici i grupe umjetnika, predstavnici medija, relevantni članovi akademske zajednice, naročito historičari, te državne institucije kao što su muzeji, škole, univerziteti i opštinske administracije.