U sklopu zajedničkog, međudržavnog istraživačkog projekta – Centri za mir na univerzitetima: mirovna pedagogija u visokom obrazovanju – koji obuhvaća univerzitete u Ruandi, Kolumbiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Bosni i Hercegovini, cilj nam je bio da istražimo mogućnosti podučavanja mira u sklopu univerzitetskog obrazovanja. Naročito nas je zanimala uloga koju imajuNastavite čitati

U ponedjeljak , 8.7.2019. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu je organizovao radionicu pod nazivom Centri za mir na univerzitetima – zajednički istraživački projekat o mirovnoj pedagogiji u Kolumbiji, Bosni i Hercegovini, Ruandi i Ujedinjenom Kraljevstvu. Koordinatori sa sva četiri univerziteta su diskutovali o ulozi koju bi ovaj projekat imao naNastavite čitati