Dana 25.11.2021. Centar za upravljanje konfliktima pri Univerzitetu u Ruandi organizovao je online seminar na temu “Refleksije o ulozi univerziteta u izgradnji mira kroz centre za mirovno obrazovanje”. Seminar je okupio predstavnike akademske i lokalne zajednice, te predstavnike organizacija civilnog društva. Osnovna tema diskusije bila je priprema narednih koraka kakoNastavite čitati

Centar za mirovno obrazovanje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa forumZFD/ Predstavništvo Forum Ziviler Friedensdienst e. V u Bosni i Hercegovini organizirao je od 20. do 23. septembra prvu Ljetnu školu mirovne pedagogije. Škola je organizirana povodom Međunarodnog dana mira (21.9.2021.) i Sedmice mira na Filozofskom fakultetu.  CiljNastavite čitati

U sklopu planiranih aktivnosti u 2021. godini Centar za mirovno obrazovanje pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu organizovao je 28.6.2021. dvosatnu interaktivnu radionicu na temu Theatre of the Oppressed in Digital Space (Teatar potlačenih u digitalnom prostoru) pod vođstvom Ide Karahasanović-Avdibegović. Radionica je organizovana uz podršku partnerske organizacije forumZFD iNastavite čitati

Centar za mirovno obrazovanje je učestvovao u projektu saradnje između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Leiden Law School iz Holandije, u periodu od aprila do juna 2021.  Nadia Sonneveld, vanredna profesorica na Van Vollenhoven Institute for Law, Governance, and Society, Leiden Law School, organizovala je online kolegij koji seNastavite čitati

U okviru aktivnosti planiranih za 2021. godinu Centar za mirovno obrazovanje (Peace Education Hub) pri Filozofskom fakultetu organizovao je 25.3.2021. godine interaktivnu online radionicu na temu Teaching Controversial Issues, u saradnji sa partnertskom organizacijom forumZFD, u kojoj je učestvovalo osamnaest edukatora iz različitih zemalja (Bosna i Hercegovina, Crna Gora, SjevernaNastavite čitati